Play icon

Du måste vara inloggad för att kunna titta/lyssna på våra media-filer.

Logga in här

TV-program (2005) Livet & hälsan : Hjärt- och kärlsjukdomar

Antalet hjärtinfarkter minskar i Sverige. Det är resultatet av effektiv akutvård. Men fortfarande är alltför många i riskzonen.

Hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor i Sverige riskerar att någon gång drabbas av kärlkramp eller hjärtinfarkt. Men dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat tack vare den snabba utvecklingen av vården. Redan under barndomen börjar förändringarna i hjärtats kärlväggar, det vi kallar åderförkalkning. Med en förändrad kost, mer motion och en lugnare livsstil skulle vi undvika mycket oro, smärta och för tidig död. Leila har gått igenom fyra ballongvidgningar av hjärtats kranskärl och har insett att hennes sätt att leva måste ändras. Detta kursavsnitt ger fördjupad kunskap om orsakerna bakom problem med hjärtat och blodkärlen och hur vi kan minska riskerna att drabbas.

Filmklipp

Titel
Ballongvidgning av instabil kärlkramp
Hjärt- och kärlsjukdomar : riskfaktorer
Livsstilssjukdomar - lungorna och rökning
Arbetsprov med EKG

DVD-skivor

Titel Antal program ID-nummer
Livet & hälsan : Hjärt- och kärlsjukdomar 1 137811
Livet & hälsan 10 139209

Om serien: Livet & hälsan (2005)

Den moderna livsstilen i välfärdsländerna har orsakat en dramatisk utveckling av sjukdomar. Forskare och läkare vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet ger fördjupade kunskaper i den moderna livsstilens hot mot vår hälsa.

Andra program i serien

Titel Beskrivning
Övervikt Vad är det i vår livsstil som orsakar den dramatiska utvecklingen av övervikt och fetma?
Diabetes När övervikten ökar i Sverige ökar också risken att allt yngre människor, till och med barn, kommer att drabbas av åldersdiabetes.
Lungor och rökning Tobaken hade totalförbjudits om den hade införts idag, menar cancerforskaren Jan Nyman.
Alkohol och narkotika Alkoholen dödar 8 000 svenskar varje år. De nya partydrogerna kan vara direkt dödande redan vid mycket små doser.
Rörelse och hälsa Fysisk aktivitet har större betydelse än man tidigare trott, både för kropp och själ.
Stress och sömn Långvarig stress kan ge flera kroppsliga sjukdomar.
Infektioner och allergier Vi får förklaringar till infektioner och allergier.
Cancer Forskare och läkare berättar om hur kampen mot ett par av våra snabbast ökande cancerformer bedrivs idag och var forskningen nu står.
Lev väl! Vi träffar människor som har lyckats lägga om rodret mot en bättre hälsa.